tránh ăn những thức ăn gì khi răng đau và lung lay