Vecni fluor có tác dụng như thế nào trong phòng ngừa sâu răng